2015. november 10., kedd

Köszöntés...

Kedves Gyülekezeti Tagok,
Kedves – gyülekezetünkhöz közelálló – Barátaink,

nagyon örülök, hogy Fessel Brigitta jóvoltából és gondozása alatt a világhálón is láthatóvá és elérhetővé vált gyülekezetünk a blogunkon és a facebookon keresztül. Nagyon köszönöm Briginek ezúton is a lelkesedést, és a mindig megújuló tartalmat, híreket.

A virtuális összeköttetés és kapcsolatápolás lehetőségével élve, ezúton is még egyszer szeretettel köszöntöm a gyülekezetünk virtuális és valóságos tagjait és barátait is.

A szeptemberi-októberi időszak talán nem csak nekem, hanem többeknek is a „munkáshétköznapokhoz“ való alkalmazkodás, tervezés, feladatkoordinálás időszaka volt.
Mintha hétköznapjaink valahogy elválaszthatatlanul összeköttetésben lennének a természet ritmusával: szeptember-október a betakarítás, a szüret és az utolsó meleg napsugarak szívet – lelket felvidító melege begyűjtésének ideje. Sietünk, rohanunk, gyűjtünk – nem csak élelmet, tüzelőt, hanem erőt és meleg gondolatokat is, hogy az év szürkébb, borongós, hideg felében testünk-lelkünk ne fázzon...
És lassan a szobácskáinkba bevilágító napsugarak helyébe egy másik fény kerül: a gyertyafénye. Először a halottakra való emlékezés alkalmával, november 1-jén, vagy halottak napján november 2-án, majd az ádventi koszorú reménységre biztatató gyertyái veszik át az elmúlás mécseseinek helyét...

A sietésben, rohanásban, gyűjtésben ne feledkezzünk el lelkierő és energia tartalékaink feltöltéséről! Nehogy idő előtt kiégjünk, kifáradjunk. Mert csak az tud adni, másokat biztatni, segíteni, erősíteni, akinek magának is van elég tartaléka.

Egy régi kor embere, Ézsaiás próféta Istenbe vetett hitében erőforrásra talált – biztatásul küldöm a próféta sorait (Ezs 40, 29-31):
29 Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. 30 Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. 31 De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.(http://szentiras.hu/UF/Ézs40 )

Szeretettel,

Réka

2015. szeptember 28., hétfő

Facebook

Ausztriai magyar evangélikusok oldal a Facebookon
https://www.facebook.com/Ausztriai-Magyar-Evangelikusok-809988085714860/timeline/

Juhász Réka beiktatása képekben
Meghívó

Beiktatási istentiszteletre is: 2015. szeptember 27., 15.00 óra, 
Auferstehungskirche, Lindengasse 44a, 1070 Wien,

...mindenkit szeretettel hívunk és várunk!Vasárnap, 2015. szeptember 27-án 20.30 órakor hallható alábbi adásban a magyar evangélikus gyülekezet új lelkészével, Juhász Rékával, folytatott beszélgetés:

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/radio/

Evangelikus piknik 2015. junius 28.
Dr Solymár Mónika kitüntetése

„A közös hajóban“

Bécsben Dr. Solymár Mónika lelkésznő és Simon Ferenc római-katolikus esperes a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetésében részesültek

„Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát“ – zengte a gyülekezet 2015. június 21-én, a bécsi Német Lovagrend templomában, az ökumenikus istentisztelet kezdetén. A keresztyén testvérek anyanyelvükön adhattak hálát az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet, valamint a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség elmúlt tízéves szolgálatáért.
Solymár Mónika lelkésznő és Simon Ferenc atya a hálaadó istentiszteleten közösen vezették a liturgiát, s a két olvasmány után a prédikáció alapigéje is felváltva hangzott el tőlük (Mk 4,35-41). Márk evangéliumának ezen sorai azt a történetet beszélik el, amelyben Jézus lecsendesíti a tengert. Figyelmünk középpontjába egy Genezáreti-tavon haladó hajó került, benne az alvó Jézus, az aggódó tanítványok és a tombolóvihar. A hajó és a vihar szimbóluma végigvonult a dialógus-prédikáción, melyen keresztül a két lelkész elmondta, hogy milyen nehézségeken ment át a két gyülekezet szolgálatuk idején; és, hogy mi adott erőt túljutni ezeken a helyzeteken. Az igemagyarázat személyesebb részeként fogalmazták meg azt is, mit jelent számukra, milyen üzenetet tartalmaz életükre nézve ez az ige. Az utolsó párbeszéd Solymár Mónika lelkésznő és Simon Ferenc atya között német nyelven hangzott el, a jövő kilátásairól, s az eddigi tapasztalatokból fakadó reménységről.
Hallgatóként végiggondolhattuk, hogy az a vihar is lecsendesíttetett, mikor nem kevesebb mint kicsiny gyülekezetünk léte, életképessége forgott kockán illetve azt, hogy milyen erőt adtak azok a segítő kezek, melyek a legszükségesebb pillanatban érkeztek hajóinkba. Fontos erőforrás volt, hogy az egymás iránti bizalom hibáink ellenére sem sérült, és erőt meríthettünk együtt megélt élményeinkből, mint például a 2007-ben ökumenikus szervezéssel megrendezett „Szent Erzsébet“ kiállítás Bécsben. Közös reményünk ereje pedig nem más mint Krisztus. A tőle tanulható krisztusi szeretet pedig az a – szinte titkos - kötőanyag, ami hajónkat összetarja, a külső és belsőviharok ellenére is.
            Az ökumenikus istentiszteletet követően került sor a kitüntetések átadására. Gyülekezetünk egykori lelkésze, Solymár Mónika és Simon Ferenc esperes Dr. Perényi ános nagykövettől vehették át kitüntetésüket.  Az alkalmat Szemerei János a Nyugati (Dunántúli) evangélikus egyházkerület püspöke, Dr. Hannelore Reiner az osztrák evangélikus egyház egyházfőtanácsosa és Mag. Hansjörg Lein bécsi szuperintendens tisztelte meg jelenlétével.
           
Így ünnepelt együtt az ausztriai magyar keresztyén gyülekezet, “egy hajóban ülve:” hálát adva Istennek az elhívásért, a szolgálatért és annak öröméért, hogy ezen munkának az egyházon és gyülekezeteinken belül és kívül is látható gyümölcsei vannak. “Keressétek először Isten Országát és az Ő Igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6,33)  

Szeitl Zita orgonista, gyülekezeti presbiter

2015. június 23., kedd

Gyülekezeti nap junius 28.Mindenkit szeretettel hívunk és várunk
a Magyar Evangélikus gyülekezeti napunkra ...amelyet gráci és környékbeli gyülekezeti tagokkal együtt tartunk:
2015. Június 28.
, vasárnap 11 órától, istentisztelettel, Laßnitzhöhe, Sportplatz  Präbachweg 5.
Ide kattintva a térképet látod   I

Erős vár a mi Istenünk!
Áldás, békesség!
Békesség Istentől!


Fónyad Pál
Információ:  Kiss Viktor 06643502214
esetleg Facebook-on, Fessel Brigitta 066473836957, Facebookon is